Specificaties aanlevering

Aangeleverde pagina’s dienen te voldoen aan alle geldende materiaal specificaties.

Aanleveren digitaal materiaal als ‘Certified PDF’

  • Losse pagina’s met de juiste naamgeving, aanleveren via sFTP-server. De gewenste naamgeving van de pagina’s wordt tijdig aan U doorgegeven, waarbij tevens gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt
  • Aanleveren als losse pagina’s, zonder witmarges en/of aflopende elementen.
  • Alle pagina’s in full color/CMYK, inclusief de steunkleuren en foto’s
  • (diapositieve) tekstblokken niet in opbouw, maar in zwart of één basiskleur
  • het materiaal dient zonder paskruisen, snijtekens, strippen, etc. te worden aangeleverd

Voordat u de definitieve pagina’s bij ons aanlevert, adviseren wij u om een proefpagina van de PDF ter beoordeling toe te zenden

  • Het te gebruiken kranten ICC-profiel is ISOnewspaper_26v4 ICC (full colour) of ISOnewspaper_26v4 (gr) ICC (zwart)

Informatie over deze profielen kunt u vinden op: www.printarena.nl/advertenties/advertentiesdagbladen/kleurprofielen/

 

  • Het te gebruiken PDF-creatieprofiel is NewspaperAds_1v4.

Informatie over deze profielen kunt u vinden op: www.printarena.nl/advertenties/advertentiesdagbladen/pdf-creatiesettings/

 

  • Mocht uw PDF-bestand niet aan onze voorwaarden voldoen, dan wordt uw opdracht op eigen risico verwerkt.
  • De afmeting van het aangeleverde Certified PDF-document dient gelijk te zijn aan de zetspiegel van het gekozen drukformaat

Drukformaat en document-grootte (zetspiegel)

Dagblad
broadsheetformaat – ongeveer A2

Bladspiegel 414 x 570 mm
Zetspiegel 398 x 550 mm

Tabloid
weekendformaat – ongeveer A3

Bladspiegel 285 x 414 mm

Zetspiegel 266 x 398 mm
spread tabloidformaat : 550 x 398 mm
valse spread tabloidformaat: 284 x 398 mm

Magazine (nabewerkt in binderij) – ongeveer A4

Bladspiegel 194 x 268 mm (schoongesneden)

Zetspiegel 174 x 248 mm
spread magazineformaat : 378 x 248 mm
valse spread magazineformaat: 189 x 248 mm

Ⓒ 2019 NDC mediagroep BV.