Milieu aspecten

NDC staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame aandacht voor milieu en maatschappij staan voorop in onze bedrijfsvoering. NDC Grafisch Bedrijf is FSC ® gecertificeerd. Kranten kunnen keer-op-keer worden gerecycled en hergebruikt.

Hergebruik

  • De krant is al sinds mensenheugenis ‘kampioen hergebruik’: denk maar aan de kranten-achter-het-behang, kranten als verpakking of kranten die worden gebruikt voor allerlei huishoudelijke klusjes. En ook daarna is recycling van krantenpapier nog steeds mogelijk.

Krantenpapier

  • Naast papier uit de recyclingindustrie wordt – onder strenge voorwaarden – ook nieuw krantenpapier gebruikt. Voor elke gekapte boom, waarvan houtvezels worden gebruikt voor papier, worden twee nieuwe bomen geplant. Ook papierafval uit ons drukproces wordt weer in recycling gebracht. De door NDC gebruikte inkten kunnen bij hergebruik worden gescheiden van het papier.

FSC

  • NDC Grafisch Bedrijf is FSC ® gecertificeerd. U kunt uw producten ook laten drukken op speciaal FSC ® papier. FSC ® papier wordt geproduceerd uit goed beheerde bossen, waarbij voldaan is aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Klik hier om meer te lezen over het keurmerk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • De krant is het meest milieuvriendelijke stukje drukwerk. Daarnaast is er bij NDC aandacht voor maatschappij en duurzaamheid: onze bedrijfsvoering heeft respect voor de sociale kant en ecologische randvoorwaarden. Wij zijn gevestigd in het mooiste deel van Nederland en we spannen ons in om dat zo te houden; mede door de bijzondere positie die onze kranten innemen binnen de samenleving.

Duurzaam inkopen

  • Ministeries en Overheidsinstellingen hebben uitgebreide criteria opgesteld, waaraan bedrijven moeten voldoen bij aanbesteding van opdrachten voor de productie van drukwerk. NDC voldoet aan al die specificaties en de omvangrijke programma’s van eisen; daarom verzorgen we het drukken van kranten en publicaties voor vele gemeenten, provincies en andere (semi-)overheidsinstellingen.

Uw ideeën visualiseren in prachtig design, in print en online »

Ⓒ 2019 NDC mediagroep BV.