Aanleveren digitale printbestanden

Wilt u materiaal bij ons aanleveren, houd dan rekening met de onderstaande technische specificaties. Neem contact met ons op voor vragen of meer informatie.

Kwaliteitseisen

Waar moet een pagina of document aan voldoen alvorens te PDF’en?

Pagina’s bevatten geen witmarges en/of aflopende elementen.
Steunkleuren: De steunkleur wordt binnen NDC print benaderd binnen de CMYK-kleurruimte. Deze benadering kan kleurverschraling tot gevolg hebben ten opzichte van de originele steunkleur. De kleurverschraling kan worden voorkomen door de steunkleur aan te leveren als full colour. Let op: een in CMYK opgebouwde steunkleur heeft zelden dezelfde kleurkracht als een in steunkleur gedrukte advertentiepagina. 

Info kranten ICC profielen

Het te gebruiken kranten ICC-profiel is: ISOnewspaper_26v4 ( FC ) of ISOnewspaper _26v4gr ( ZW/W )

Informatie kunt u vinden op:
www.printarena.nl/submenu/advertenties/advertenties-dagbladen/kleurprofielen/
Foto’s in RGB dienen omgezet te worden naar CMYK en de PDF dient in het juiste formaat te worden aangeleverd. De afmeting van het PDF-document dient gelijk te zijn aan de overeengekomen zetspiegel van tabloid- of dagbladformaat en het materiaal dient zonder paskruisen, snijtekens, strippen, etc. te worden aangeleverd.

Info PDF-profiel

Het te gebruiken PDF-creatieprofiel is NewspaperAds_1v4. Informatie over het opstellen van een goede PDF vindt u op:

www.printarena.nl/submenu/advertenties/advertenties-dagbladen/pdfcreatiesettings/

Voordat u de definitieve PDF bij ons aanlevert, adviseren wij u om een proefexemplaar van de PDF ter beoordeling aan ons toe te zenden.

Aanleveren digitaal materiaal

 Aanleveren via: FTP-server. Met de klant wordt afgestemd hoe de naamgeving van de krant dient te zijn en tevens worden een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.

Mocht de PDF niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan wordt de opdracht op eigen risico verwerkt.

Document grootte

Tabloid (weekendformaat)
Zetspiegel weekendformaat is: 264 x 398 mm

Zetspiegel spread weekendformaat : 550 x 398 mm
Zetspiegel valse spread weekendformaat: 284 x 398 mm

Broadsheet: (dagbladformaat)
Zetspiegel dagbladformaat is: 398 x 550 mm
Zetspiegel spread dagbladformaat is: 813 x 550 mm

Download hier de aanlevervoorwaarden

Ⓒ 2019 NDC mediagroep BV.